Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ
Lê la từ nhà ra ngõ

Lê la từ nhà ra ngõ

Regular price $18.99
Unit price  per 

Chẳng có ai là hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta luôn cất giấu bên trong những “ góc tối ” mà chỉ mình ta biết, sự tiêu cực, những vết thương và sự giận dữ của bản thân. Nhưng sống tốt bụng là một sự lựa chọn, nên hãy cố gắng lựa chọn là một người tốt bụng.

Cuộc sống này ngắn lắm, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng mà người khác không thể hiểu được, hãy tử tế và tốt bụng với nhau khi còn có thể.

--
"Lê la từ nhà ra ngõ" - Làn